Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą

Lengvas būdas pagerinti nuotaiką žiemą ir mėgautis energija kasdien

Draugės
„Shuterstock“ nuotr. / Draugės
Šaltinis: www.ekorekomendacijos.lt
0
A A

Jei paklaustume šiauriečių, ko labiausiai pasigendame žiemą, daugelis atsakytų – žalumos, šviesos ir spalvų. Tačiau kasdien dėvime tamsių spalvų drabužius ir skundžiamės bloga nuotaika.

Spalvos veikia sielą: jos gali atgaiv­inti jaus­mus, pažad­inti mintis ir emo­ci­jas (Johannas Wolfgangas Goethe).

Žinodami, kaip spalvos veikia žmogaus psichiką ir emo­ci­jas, gal­ime tuo puikiai pasinaudoti, pavyzdžiui, rink­tis ilgųjų bangų spek­tro spal­vas (raudona, oranžinė ir gel­tona), kai norime stim­uli­uoti orga­nizmą, trumpųjų bangų (žydra, mėlyna, vio­let­inė) – norėdami nurimti.

Žmonės.lt nuotr./2013-ųjų sezono makiažo spalvų paletė
Žmonės.lt nuotr./Spalvų paletė

Psi­cholo­gai tvirtina, kad spalvos daro stiprų poveikį mūsų sav­i­jau­tai, jo darbo našu­mui ir nuo­taikai. Paprasči­au­sias būdas pakeisti situaciją spal­vomis – tai pasirinkti tinkamus drabužius. Drabužių mod­eliai ir kir­pi­mai išreiškia intelektą ir tal­entą, o spalvos – nuo­taiką ir dvasią.

  • Gel­tona spalva suteiks energi­jos, opti­mizmo ir pasitikėjimo savo jėgomis.
  • Oranži­nis drabužis nuteiks šypso­tis! Jei jau­čiatės sudirgę, paprasči­au­siai užsimeskite oranžinį šaliką.
  • Žalia spalva ram­ina, padeda sukurti dvas­inės har­moni­jos pojūtį. Kai sunku susikaupti, nepavyk­sta atsi­palaid­uoti, paieškokite žalių kojinių.
  • Vio­let­inė spalva sim­bolizuoja kūry­binį mąstymą, valdžią, aris­tokratiškumą, sav­i­garbą, stim­uli­uoja gyvy­bines jėgas.
  • Rožinė nuteikia val­iūk­iškai ir puikiai pake­lia nuotaiką.
  • Raudona stim­uli­uoja mal­o­nius pojūčius.
  • Mėlyna – jaus­mingų, įžval­gių, intu­ityvių ir kon­ser­vatyvių žmonių spalva. Mėlyna – tai van­duo, poil­sis, šaltis, ramybė. Jeigu kank­ina nemiga, rinkitės mėlynų atspalvių patalynę.

Nuo­taikos lem­pos kuria stebuklus

Šiau­rės šalių gydy­to­jai dėl prasto oro ir jo pokyčių kenčiantiems žmonėms rekomen­duoja spe­cialias šviesos lem­pas. Jos atkar­toja natūralią šviesą, tad jų nau­do­ji­mas smege­nis verčia gam­inti spe­cialias medži­a­gas, dėl kurių sumažėja depre­si­jos rizika, padaugėja energijos, pagerėja nuo­taika.

Į lempą pažiūrėjus vien tik pus­ryčių metu, gausite dozę šviesos, reikalin­gos visai dienai, todėl galėsite kur kas pro­duk­tyviau dirbti, nejausite mieguis­tumo, nekank­ins slogi nuo­taika.

Šviesos ter­api­jai nau­do­jamos lem­pos nekenkia nei regėjimui, nei odai. Nors šviesos inten­syvu­mas yra dešimtkart stipres­nis nei papras­tos lem­putės, į kurią ilgai žiūrint pradeda mir­guli­uoti akyse, į tokią lempą gal­ima žiūrėti ilgai.

Paryškinkite artimiausią aplinką – namus

Patalpų spalva tiek pat svarbi, kiek ir pato­gus namų išplanav­i­mas ar geras apšvi­eti­mas. Paste­bėta, kad ta pati spalva skirtin­gai veikia žmones, prik­lau­so­mai nuo jų amži­aus, lyties, tau­ty­bės ar vietinio kli­mato. Tačiau gryno­sios spalvos daugeliui žmonių daž­ni­au­siai suke­lia panašią reak­ciją, ir tik jų atspalviai gali kiekvieną žmogų veikti skirtin­gai.

Taip pat skaitykite: Fengšui paslaptys namuose: kas padės pritraukti pinigus ir meilę?

Spe­cial­is­tai tvirtina, jog šiltų atspalvių sienų spalva aplinkos tem­per­atūrą „padid­ina“ 2–3 laip­s­ni­ais, o šaltų, mėly­nos ir žalios, spalvų 2–3 laip­s­ni­ais „sumažina“. Jei negalite pakeisti sienų spalvos, pasik­abinkite spalvotą ir nuo­taik­ingą paveikslą, pažaiskite pagalvėlėmis, kilimais, vazomis.

„Fėjos namai“ nuotr./Šviesūs baldai
„Fėjos namai“ nuotr./Šviesūs baldai
Fotolia nuotr./Svetainės su virtuve interjeras.
Fotolia nuotr./Svetainės su virtuve interjeras.

Mėgaukitės spalvotais vaisiais ir daržovėmis kasdien

Natūraliai atsir­an­dan­tys fito­chemikalai, kurie suteikia vaisi­ams ir daržovėms spalvą, gali taip pat padėti išlikti sveikiems. Ryškių spalvų vaisiai ir daržovės turi didžiąją dalį antiok­si­dantų, kurie saugo kūną nuo laisvųjų radikalų kenksmin­gojo poveikio.

Pavyzdžiui, ryškią spalvą raudoniesiems pipi­rams ir morkoms suteikia didelis kiekis beta karoteno. Iš jo orga­nizme gam­i­na­mas vit­a­m­i­nas A,  kuris yra antiok­si­dan­tas. Lietu­vių liaud­ies išmintis sako, kad gydo ne tik kopūs­tas, bet ir žalia jo spalva.

Taip pat skaitykite: 10 superproduktų, kurie pagerins atmintį ir nuotaiką

„Fotolia“ nuotr./Lapinės daržovės
„Fotolia“ nuotr./Lapinės daržovės

Praleiskite daugiau laiko gry­name ore

Gamta turi pere­iti visišką sąst­ingį, kad vėliau vėl galėtų stipriai ir žais­min­gai pabusti pavasarį, atšvęsti vasarą, o po šven­tės vėl ilsėtis. Prie sezoniško gam­tos grožio, spalvų įvairovės, pasi­vaikščiojimų gam­toje prisideda ir gry­nas oras.

Nepraleiskite pro­gos saulėtą ar neli­et­ingą dieną pasi­vaikšči­oti parke. Nepat­ingėkite atsikelti anksčiau, kad gau­tumėte kuo dau­giau natūralios saulės šviesos ir energi­jos, taip reikalin­gos, kad išlik­tumėte žvalūs ir energin­gi visą dieną.

Taip pat skaitykite: 10 įpročių, kurie vienija sėkmingus santykius palaikančias poras

Kviečiame eksperimentuoti ir į savo gyvenimą įsileisti daugiau spalvų, juk spalvotas gyven­i­mas daug įdomesnis.

Patiko straipsnis? Junkis prie mūsų www.ekorekomendacijos.lt

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt
Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie Ji24.lt